Jogi nyilatkozat

A Gyógyító Szív Meditáció egy stresszoldó, energetikai módszer, mely önsegítő technika relaxációra, stresszcsökkentésre, illetve a bioenergetikai rendszer kiegyensúlyozására használatos és nem hívatott helyettesíteni az egészségügyi ellátást. A fenti módszer nem gyógyítást végez, nem egészségügyi problémát gyógyít, hanem a szív emlékeit kezeli.

A Gyógyító Szív Meditáció nem valamiféle tanácsadás vagy terápia. Ennek megfelelően nem szolgálnak orvos vagy egyéb képesített egészségvédelmi szakember által végzett tanácsadás vagy kezelés helyettesítéséül.  Nem orvosi, pszichoterápiás beavatkozás és nem alternatív-komplementer gyógymód. Nem támaszkodik anatómiai és élettani ismeretekre, teljes mértékben mellőzi az orvosi, természetgyógyászati jellegű diagnózisok használatát, nem foglalkozik gyógyszerek vagy gyógyhatású készítmények javaslásával, forgalmazásával.

A „Gyógyító Szív Meditáció” elsősorban önismereti célú meditációs módszer. A meditáció célja a stresszoldás és hozzásegíteni a klienst ahhoz, hogy felismerésekhez jusson önmagával kapcsolatban, aktivizálja belső hajtóerejét céljai és saját jólléte megteremtésének érdekében. A konzultáció nem gyógyító eljárás. Nem gyógyítást végzünk, hanem segítünk megtalálni azt a lelki (mentális) állapotot, ahogy a WHO azt meghatározza: a lelki (men­tá­lis) egész­ség a jól­lét ál­la­po­ta, amely­ben a sze­mély meg­va­ló­sít­ja ké­pes­sé­ge­it, meg tud bir­kóz­ni az élet stressze­i­vel, pro­duk­tí­van és ered­mé­nye­sen képes dol­goz­ni, és hoz­zá­já­rul­ni a kö­zös­ség mű­kö­dé­sé­hez.

A „Gyógyító Szív Meditáció Mester-coach képzés” – 100 napos mentorprogram – tanfolyamon a résztvevő megismerheti a módszert, alkalmazásának elméleti és gyakorlati működését. A résztvevők saját gyakorlásuk által is közelebb kerülhetnek a módszer lényegének megtapasztalásához. A „Gyógyító Szív Meditáció Mester-coach képzés” tanfolyamainkon a Gyógyító Szív Meditáció módszerét alkalmazó konzulenseket képzünk. Ők nem pszichológusok, pszichoterapeuták vagy pszichoterápia folytatására feljogosított személyek, hanem egy másik személyt saját felismeréseiben és döntéseiben hatékony módon támogatni képes emberek. Pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevételét javasoljuk!

A weboldalon feltüntetett szakemberek az elméleti és gyakorlati képzéseinken mutatott alkalmasság alapján választjuk ki és az általuk megírt bemutatkozó anyagot jelenítjük meg. Szakmai fejlődésüket figyelemmel kísérjük, de munkájukat közvetlenül nem ellenőrizzük, ezért annak minőségéért felelősséget vállalni nem tudunk.

A fent ismertetett meditáció oktatási, ismeretterjesztési és tájékoztatási célt szolgál és önismereti jellegűek. Sem diagnózis felállításának, sem előírásnak, sem betegség kezelésének vagy gyógyításának a célját nem szolgálja. Nem pótolják vagy helyettesítik az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, kivizsgálást és kezelést.

Az itt bemutatott technika alkalmazásával elismered, hogy elolvastad, megértetted és egyetértesz ezzel a figyelmeztetéssel és ennélfogva tájékoztatáson alapuló beleegyezésedet adtad.”